7ffa
 • 关键字:
 • 分 类:
 • 范 围:
 •  

    资讯分类
     您现在的位置:首页香港赛马会价格 / 2018年10月16日香港马会2018开奖现场直播硬线市场价格

    字号:   

    2018年10月16日香港马会2018开奖现场直播硬线市场价格

    来源:我的钢铁 浏览次数: 日期:2018年10月16日 13:57

    广州

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 60#-65# 热轧 Φ6.5 鞍钢 4840 -10  
    硬线 60#-65# 热轧 Φ6.5 三钢闽光 4900 -10 缺货
    硬线 60-70# 热轧 Φ6.5-14 华菱湘钢 4920 -10 缺货
    硬线 45-70# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4830 -10  
    硬线 45-70# 热轧 Φ6.5 宣钢 4830 -10 缺货

    南京

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 济源 4800 - 送到价

    南通

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 沙钢 4840 - 货少
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 沙钢 4890 - 货少
    硬线 45#-70# 热轧 Φ6.5 永钢 4820 - 货少
    硬线 45-70# 热轧 Φ6.5 中天钢铁 4800 - 货少
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 日照钢铁 4800 - 货少
    硬线 45-60# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4750 - 缺货
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 鞍钢 4730 - 缺货
    硬线 72A 热轧 Φ6.5 沙钢 4960 - 货少

    山东

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4620 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 辛集澳森 4630 - 货少
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 潍坊特钢 4640 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 青钢 4700 -  
    硬线 65# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4650 -  
    硬线 65# 热轧 Φ6.5 辛集澳森 4680 - 货少
    硬线 65# 热轧 Φ6.5 潍坊特钢 4620 -  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 青钢 4770 -  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 潍坊特钢 4700 -  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4650 -  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 辛集澳森 4660 - 货少

    成都

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 50-70# 热轧 Φ6.5 酒钢 4730 - 货少
    硬线 50#-70# 462 热轧 Φ6.5 龙钢 4730 - 缺货
    硬线 50-70# 热轧 Φ6.5 宣钢 4820 -30 货少
    硬线 50-70# 热轧 Φ6.5 新泰 4750 - 货少
    硬线 50-70# 热轧 Φ6.5 济源 488 6551 0 - 缺货

    郑州

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 60-85# 热轧 Φ5.5 安钢 4780 -  
    硬线 60-85# 热轧 Φ6.5-20 安钢 4680 -  
    硬线 60-80# 热轧 Φ5.5 济源钢铁 4840 -  
    硬线 60-80# 热轧 Φ6.5-20 济源钢铁 4720 -  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 济源钢铁 4790 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 济源钢铁 4670 -  

    温州

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 杭钢 4850 - 缺货


    武汉

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 鄂钢 4850 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-8 鄂钢 4800 -  
    硬线 45# 热轧 Φ10-12 鄂钢 4750 -  
    硬线 60-70# 热轧 Φ5.5-6.5 武钢股份 4800 -  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 济源钢铁 4850 -  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 沙钢 4930 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 沙钢 4880 -  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 沙钢 4930 -  
    硬线 60-85# 热轧 Φ5.5 安钢 4900 -  
    硬线 60-85# 热轧 Φ6.5-20 安钢 4800 -  
    硬线 60-80# 热轧 Φ5.5 济源钢铁 4850 -  
    硬线 60-80# 热轧 Φ6.5-20 济源钢铁 4800 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 济源钢铁 4800 -  

    宁波

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45#-70# 热轧 Φ6.5 沙钢 4880 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 北台钢铁 4850 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 沙钢 4930 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ5.5 宣钢 4830 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-14 中天钢铁 4890 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-14 宣钢 4800 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 北台钢铁 4840 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 鞍钢 4820 +20  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 马钢 4850 +20  

    天津

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 40-60# 热轧 Φ6.5 河钢唐钢 4580 +50 货少
    硬线 45#-55# 热轧 Φ6.5-20 鞍钢 4610 +50 货少
    硬线 60#-70# 热轧 Φ6.5-20 鞍钢 4610 +50 货少
    硬线 45#-65# 热轧 Φ6.5-10 迁安九江 4580 +50  
    硬线 40#-70# 热轧 Φ6.5-10 辛集澳森 4590 +50  
    硬线 45-70# 热轧 Φ6.5 荣钢 4610 +50 货少
    硬线 45#-65# 热轧 Φ6.5 潍坊特钢 4610 +50 货少
    硬线 45#-65# 热轧 Φ6.5 北台 4610 +50 缺货

    常州

     

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 沙钢 4840 -  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 中天钢铁 4750 -  

    杭州

    钢种 牌号 工艺/交货状态 规格 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
    硬线 45#-70# 热轧 Φ6.5 沙钢 4850 - (70#+50)
    硬线 45#-70# 热轧 Φ6.5-20 中天钢铁 4790 - 货少
    硬线 45# 热轧 Φ6.5 迁安九江 4760 -30  
    硬线 70# 热轧 Φ6.5 柳钢 4770 - 缺货
    硬线 45#-70# 热轧 Φ6.5-20 宣钢 4800 -10  
    硬线 45# 热轧 Φ6.5-20 鄂钢 4750 -  


     

    所属类别: 香港赛马会价格

    关键词为:

    0